ONLINE KAARTENVERKOOP – J’AIME LA VIE – 09.04.2022

DE ONLINE VERKOOP IS GESTART, WEES ER ALS EERSTE BIJ


Geselecteerde waarde: 0
U KUNT UW KAARTEN OPHALEN NA CONTACT MET EEN VAN ONZE LEDEN OF DE DAG ZELF AAN DE INKOM - NA DE ONLINE BESTELLING ZAL U PER MAIL EEN UITNODIGING ONTVANGEN TER BETALING - BETALEN TER PLAATSE IS UITGESLOTEN
Wij eerbiedigen uw volledige privacy en zullen dit mailadres noch doorverkopen, noch aanbieden, noch gebruiken voor andere doeleinden dan deze door U hierboven expliciet aangeduid. U kan op elk ogenblijk verzoeken om uw gegevens te checken, te schrappen of aan te passen en dit via deze zelfde mailform. U kan ook steeds direct mailen aan kiwanisnieuwpoort.be@outlook.com